Termeni și condiții

Aceste mențiuni legale, împreună cu toate documentele menționate în ele, constituie Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului www.lucatraditie.ro (denumit în continuare „Site-ul”), care este proprietatea SC TINERVIS GROUP SRL, o persoană juridică română cu cod unic de înregistrare: RO27329545 și sediul social în Mun. București, SECTOR 3, CAL. VITAN, NR.58, ET.1, AP.9. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare la accesarea Site-ului, deoarece aceștia se aplică oricărui tip de utilizare a Site-ului. Prin accesarea Site-ului confirmați că acceptați acești Termeni și Condiții de utilizare și că sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza Site-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest Site sunt de natură generală și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest site (denumite în continuare "Utilizatori").

Designul și modul de prezentare al Site-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia sunt proprietatea SC TINERVIS GROUP SRL. Site-ul, mărcile, logourile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date și toate celelalte materiale și elemente componente ale Site-ului sunt proprietatea societății SC TINERVIS GROUP SRL sau a partenerilor acesteia și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului Site-ului și a elementelor prezentate pe acest Site, fără acordul scris prealabil al SC TINERVIS GROUP SRL. Orice încercare de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul Site, inițiată de orice persoană în afara SC TINERVIS GROUP SRL, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate care trimit la pagini din Site, conferă societății SC TINERVIS GROUP SRL sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală menționate mai sus dreptul unilateral și neechivoc de a utiliza toate prerogativele sale pentru a se adresa instanțelor competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui Site nu trebuie interpretat ca o acordare de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest Site fără permisiunea scrisă din partea SC TINERVIS GROUP SRL. Este interzisă transmiterea către acest Site sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia a oricărui material considerat ilegal, periculos, defăimător, obscen, pornografic sau vulgar, precum și a materialelor care ar putea fi considerate instigatoare la fapte care contravin legii.

Site-ul poate fi accesat gratuit. SC TINERVIS GROUP SRL nu garantează că Site-ul va fi accesibil în permanență, fără întreruperi. SC TINERVIS GROUP SRL poate suspenda, retrage, încheia sau modifica Site-ul în întregime sau în parte fără a notifica acest lucru în prealabil. SC TINERVIS GROUP SRL nu va fi răspunzătoare în cazul în care Site-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități. Utilizatorul este responsabil pentru realizarea tuturor acțiunilor necesare pentru a accesa website-ul. Utilizatorul este de asemenea responsabil să se asigure că toate persoanele care accesează Site-ul prin conexiunea sa de internet cunosc și implementează acești Termeni și Condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile. Orice persoană care dorește să procure unul dintre serviciile sau produsele prezentate pe Site este rugată să contacteze reprezentanții SC TINERVIS GROUP SRL pentru a se informa cu privire la disponibilitatea serviciului în cauză. SC TINERVIS GROUP SRL își rezervă dreptul de a impune restricții privind accesul la serviciile descrise în prezentul Site pentru anumite persoane sau în anumite zone/țări.

SC TINERVIS GROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului, în orice moment și fără o notificare prealabilă. Ne străduim să oferim utilizatorilor informații actualizate și precise și să prezentăm cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a remedia eventualele erori. Cu toate acestea, nu putem garanta exactitatea conținutului site-ului. Este posibil ca site-ul să conțină referințe la produse, informații și/sau servicii care nu mai sunt valabile. Pentru informații suplimentare despre produsele și serviciile disponibile în prezent, vă rugăm să contactați reprezentanții noștri sau să utilizați datele de contact furnizate pe acest site.

SC TINERVIS GROUP SRL nu va fi responsabil pentru daune directe/indirecte rezultate din:

SC TINERVIS GROUP SRL își rezervă dreptul de a revizui termenii și condițiile de utilizare a site-ului, precum și orice alti termeni aplicabili, în orice moment, fără o notificare prealabilă, prin modificarea paginilor relevante. Utilizatorii site-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a fi la curent cu orice modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare, deoarece respectivele modificări vor fi aplicabile de la actualizarea acestor termeni și condiții.

Conținutul integral al site-ului nostru este furnizat "așa cum este", fără nicio garanție, acuratețe sau neîncălcare. Chiar dacă am depus toate eforturile pentru ca informațiile prezentate pe site să fie exacte și corecte, nu putem garanta acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut furnizat prin intermediul site-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe ea. Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere a utilizatorului. De asemenea, nu vom fi responsabili pentru nicio daună cauzată de un virus, un atac de tip denial-of-service sau distributed denial-of-service, sau orice alt tip de material tehnologic care poate infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele utilizatorului ca rezultat al accesării site-ului sau altor site-uri către care există link-uri pe acest site. Orice link-uri către alte site-uri sunt furnizate doar în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar noi nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor care au link-uri către acest site. Aceste link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea noastră cu privire la respectivele site-uri. Nu vom fi responsabili pentru nicio daună rezultată din utilizarea respectivelor site-uri.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, puteți consulta Politica de Cookie-uri.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului, precum și ale noastre, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română. Instantele competente în legătură cu orice aspect legat de acești termeni și condiții sunt instanțele din București, România. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@lucatraditie.ro.